Site Path: HomeContact

Contact

Chengdu Business Center
Hein Lanz (Tianjin) Industrial Tech. Co., Ltd.
1-2-2004,Zhengji Chengshi Zhuchang, No. 488, Wuyang Ave. Section 1, Chengdun

电话+86-22-2834 352 +86 28 8513 5327
传真 +86 28 8513 5327
电子邮件 north.america@heinlanz.com
网址 http://www.heinlanz.cn